Odezwa do instytucji europejskich.

Wzmacnia europejskie społeczeństwo obywatelskie.

Mówi YEA dla europejskiego stowarzyszenia.

TERAZ.

  • Jesteśmy obywatelami UE od 1993 r. (traktat z Maastricht).
  • Od 2009 r. art. 12 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej gwarantuje nam prawo do połączenia sił na wszystkich szczeblach.

Najwyższy czas przełożyć te zaszczytne słowa na czyny.

My, stowarzyszenia z całej Unii Europejskiej, wzywamy instytucje UE – Radę Europejską, Parlament Europejski i Komisję Europejską – do stworzenia statutu stowarzyszeń europejskich najpóźniej do 2024 roku.

Jesteśmy wolnymi obywatelami Europy i chcemy mieć swobodę decydowania, czy będziemy się organizować na szczeblu krajowym, czy europejskim.

Dlatego też wzywamy wszystkie instytucje europejskie do natychmiastowego działania! Oddajcie europejskiemu społeczeństwu obywatelskiemu to, co obiecywaliście przez dziesięciolecia! Powiedzcie w końcu YEA Europejskiemu Stowarzyszeniu!

12. Lutego 2019

Reprezentujecie Państwo stowarzyszenie i chcielibyście, aby wasze stowarzyszenie było łatwo uznawane w całej UE i mogło łatwiej współpracować ponad granicami?

  • Czy chcielibyście, aby wasze stowarzyszenie stało się bardziej atrakcyjne dla członków z innych krajów UE, aby założyć tam swoje krajowe lub lokalne grupy i otrzymywać dotacje z innych krajów UE?

  • Czy napotkaliście sie już Państwo na trudności z międzynarodową działalnością swojego stowarzyszenia?

  • Być może wspieranie integracji europejskiej jest nawet podstawowym celem waszego stowarzyszenia?

  • Być może Wasze stowarzyszenie jest zainteresowane kwestią, która ma ogromne znaczenie dla wszystkich obywateli Europy?

  • A może po prostu chcieliby Państwo dać przykład wiarygodnego europejskiego społeczeństwa obywatelskiego we współpracy z podobnie myślącymi stowarzyszeniami?

Informacja
Podpisać